ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Przy 400 milionach klientów odpowiedzialność jest naszym obowiązkiem

Pięć filarów programu społecznej odpowiedzialności Bela

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) jest integralną częścią polityki rozwoju Grupy Bel. Jej celem jest umożliwienie firmie osiągnąć zrównoważony wzrost oraz pozytywny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje. W związku z tym, CSR jest częścią strategii odnoszącej się do całości aktywności Grupy we wszystkich regionach.

Każdy filar programu społecznej odpowiedzialności Bela wyraża obszar naszego zaangażowania oraz wszystkich naszych udziałowców.

 • Dostępne wysoko odżywcze produkty
  Rozwój wysoko odżywczych produktów, dopasowanych do potrzeb każdego i dostępnych dla jak największej liczby osób.
 • Odpowiedzialnie, aktywnie zaangażowane marki
  Nadanie naszym markom roli „wehikułu postępu społecznego” poprzez odpowiedzialny marketing i komunikację oraz aktywne włączanie w problematykę społeczną.
 • Działalność zmierzająca do zniwelowania naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne
  Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko naturalne w odniesieniu do całokształtu naszej działalności, niezależnie czy jest ona bezpośrednio związana z wytwarzaniem naszych produktów.
 • Firma aktywnie angażuje się w sprawy społeczności, w której funkcjonuje
  Zaangażowanie w sprawy najbliższej społeczności, mające na celu dalszy zrównoważony rozwój ekonomiczny, socjalny i ekologiczny.
 • Firma słuchająca swoich pracowników
  Zapewnienie, żeby każdy pracownik polubił swoje otoczenie zawodowe, w którym może się rozwijać i wypełniać swój osobisty potencjał.

Fundacja Bel

Fundacja założona została w 2008r. Ambicją jej założycieli jest czynny udział w budowaniu świata, w którym każde dziecko może dorastać z uśmiechem na twarzy. Organizacja działa w imieniu dzieci i dla dobra dzieci na całym świecie poprzez promowanie zrównoważonej diety i ochrony środowiska.

Fundacja Bel wspiera różnorodne akcje inicjowane przez ludzi, których oryginalne pomysły, odwaga, przekonania i zaangażowanie są godne pochwały i wsparcia.

Działalność fundacji w zakresie poprawy jakości życia dzieci w Polsce skupia się na niesieniu pomocy dzieciom cierpiącym na poważne i nieuleczalne choroby oraz wymagającym poddania się kosztownym zabiegom medycznym.

Od 2010r. aktywność fundacji Bela bardziej koncentruje się na realizacji większej ilości mniejszych projektów niż na dużych i ambitnych. Dlatego też od 2010r. każdego roku fundacja przyznaje do 10 grantów na projekty wsparcia, zgłoszone przez pracowników ze wszystkich jednostek organizacyjnych Grupy Bel. W pierwszym konkursie wartość jednego grantu wynosiła do 5000 EUR i taką też kwotę wygrał wniosek złożony przez pracowników Bel Polska. Uzyskane środki wykorzystane zostały na organizację warsztatów kulinarnych oraz zakup trzech stołów do masażu i pionizatora dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

www.fondation-bel.org

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

2011 © BEL Polska Sp. z o.o, Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele, Poland [mapka dojazdu]
tel. : +48 29 751 58 61, e-mail: belpolska@groupe-bel.com
NIP 761-00-04-750 REGON: 550381559