ZDROWIE I ŻYWIENIE

Żywienie to istota naszej misji

Bel uznał za swoją misję zachęcanie do właściwych zachowań w dziedzinie żywienia, dzięki którym przyjemność i dobry humor można łączyć z rozwojem w każdym wieku. Pragnienie to stanowi część misji firmy Bel polegającej na niesieniu uśmiechu wszystkim rodzinom na całym świecie poprzez to, co w mleku najlepsze i poprzez przyjemność, którą dostarczają klientom jej produkty.

W ramach swojej aktywności Bel określił kierunki działania związane z doskonaleniem swoich produktów. Ambicją Bela jest, aby oznaczone jego markami produkty oferowane na wszystkich rynkach odznaczały się wartością odżywczą taką samą jak przeciętne sery lub wyższą. Konkretnym wyrazem tego zamierzenia jest stworzenie narzędzia do optymalizacji wartości odżywczej serów pod nazwą „paszport żywieniowy”.

Na podstawie międzynarodowych badań określone zostały progi zawartości podstawowych składników odżywczych, którymi są: wapń, sód i tłuszcze. Umożliwiło to nam diagnozę naszych produktów oraz ustalenie celów w zakresie poprawy ich wartości odżywczej. Metoda ta zatwierdzona została przez ekspertów ds. żywienia z różnych krajów. Na podstawie analizy wartości odżywczej naszych produktów opracowany został projekt renowacji, który pozwoli nam osiągnąć cele związane z optymalizacją wartości odżywczej serów Bela. Niektóre receptury wprowadzone zostały na rynek już w 2010r.

Sery Bel, często przeznaczone dla dzieci, dzielone są na porcje, dzięki czemu mają zabawny kształt i są łatwe do transportu. Atuty te nakładają na naszą firmę obowiązek odpowiedniej komunikacji dotyczącej konsumpcji naszych produktów. Dlatego opracowaliśmy kartę odpowiedniej komunikacji Bela, aby reklamy i wypowiedzi firmy zawsze były nośnikiem wizerunku radosnych, wspólnych posiłków, podczas których konsumenci – przede wszystkim dzieci – spożywają umiarkowane, odpowiadające ich potrzebom ilości produktów. Firma Bel przeprowadziła także szeroko zakrojone badania, których celem było lepsze poznanie roli, jaką sery w porcjach mogą odegrać w smakowej i dietetycznej edukacji dzieci. Prace te pozwoliły nam zebrać dane dotyczące percepcji serów, roli ich podziału na porcje, kształtowania poczucia smaku, przyjemności i znaczenia zabawy w edukacji dietetycznej dziecka. Dzięki tym działaniom Bel chce jeszcze bardziej zwiększyć rolę swoich marek w odpowiedzialnym odżywianiu.

Więcej informacji o żywieniu na stronie internetowej
www.smilesfortheplanet.com

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

2011 © BEL Polska Sp. z o.o, Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele, Poland [mapka dojazdu]
tel. : +48 29 751 58 61, e-mail: belpolska@groupe-bel.com
NIP 761-00-04-750 REGON: 550381559